MIYA SUSHI & BBQ

MIYA SUSHI & BBQ Sushi & BBQ

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3925 9908


Miya Sushi & BBQ 

150/26 Nguyễn Trãi
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00
Thứ Ba
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00
Thứ Tư
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00
Thứ Năm
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00
Thứ Sáu
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00
Thứ Bảy
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00
Chủ Nhật
10:30 - 13:00
17:00 - 21:00