MIYA SUSHI & BBQ

MIYA SUSHI & BBQ Sushi & BBQ

order food online

Nhậnxét


3.5 sao trên tổng 31 đánh giá
20 Oct 2019 tại 4:01 The food was good with good quantity. Food delivered a bit quicker than estimated.